پارک‌های شهر ارومیه

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

پارک اللر باغی

1-IMG 2729-Ellar-baghe 

 

 

 

 

 


 

پارک  ساعت 

 

 


پارک  گلستان (بازارباش دروازاسه - ( واقع درخیابان پزشکیان

 


 

پارک  شهر - واقع درجنب شهر چایی 

 


پارک جنگلی شیخ تپهواقع درشیخ تپه 

 


 

پارک تخم مرغی ٫ شهرک فرهنگیان

 

 park-tokhmemorghi        

 

        park-tokhmemorgh-2